zemní bašty

Zřícenina hradu Frumštejn u Hunčic
Dochované zemní opevnění s příkopem, valem a dvěma zemními baštami.