želebeton

Spořitelna v Rokycanech (čp. 482)
Funkcionalistická budova z 30. let 20. století.