vstupní branka

Židovský hřbitov u Poběžovic
Hřbitov roku 2007 znovu zpřístupněn veřejnosti.