Vojenský tábor

Hradiště u Luhova
Výrazné terénní pozůstatky hradiště pravěkého stáří.