Viktor Schwerdtner

Radnice ve Stříbře (čp. 1)
Patrně nejznámější stavbou ve Stříbře je krásná renesanční radnice z 16. století, zdobená novorenesančními sgrafity z konce 19. století