vápencový lom

Velké Hydčice
Velké Hydčice se konstituovaly jako ves již na počátku středověku. V 11. století patřily Břevnovskému klášteru a od poloviny 16. století se staly příslušenstvím města Horažďovice.