Václav ze Sinzendorfu

Zřícenina kostela sv. Jana Křtitele v Kočově
Působivý barokní chrám svatého Jana Křtitele z poloviny 18. století se po svém zrušení, které proběhlo v rámci josefínské reorganizace farní správy, proměnil v opuštěnou zříceninu.