Václav Frind

Kostel sv. Josefa v Úhercích
Kostel postavený v letec 1900 až 1901 plzeňským stavitelem Františkem Josefem Erhartem na místě staršího barokního kostelíka.