urbář rožmberský

Jablečno
V Jablečně se zachoval mimořádný soubor lidové architektury, vesnickou památkovou zónou bylo prohlášeno v roce 1995.

Venkovské usedlosti v Jablečnu (čp. 15, 16, 20)
Roubené chalupy, nejstarší už ze 17. století.