toskánský sloup

Boží muka a socha sv. Jana Nepomuckého v Číhané
Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1704 a hranolový sokl s reliéfem dvou zkřížených seker z kamenných božích muk s kapličkovým nástavcem ze 17. století.