torza

Židovský hřbitov v Městě Touškově
Dodnes se ze hřbitova dochovalo asi 20 poškozených náhrobků a torzo ohradní zdi.

Židovský hřbitov v Pňovanech
Nachází se asi 0.5 km jihovýchodně od zámku na ostrohu Šibeničního vrchu.