tlapatý kříž

Boží muka v Horšově
Gotizující boží muka z 16., nejpozději 17. století.

Smírčí kámen u Žihle
1 m vysoká kamenná kruhová stéla na užší základně.