těžba uhlí

Chomle
Nejstarší zmínka o Chomli pochází z roku 1352. Nejprve byla vesnice v majetku drobných šlechticů, roku 1453 byla připojena k březinskému zboží, později k radnickému panství.

Chotěšov
Chotěšov je poprvé zmiňován již roku 1115. Dominantou obce je areál kláštera premonstrátek a dále také kostel Narození Panny Marie. 

Vejvanov
Historická část vsi byla roku 1995 prohlášena za vesnickou památkovou zónou.