tabulové sklo

Kostel Povýšení sv. Kříže v Tisu u Blatna
Původní kostel býval zasvěcen sv. Jiří a jeho existence je doložena již v roce 1227.