svatojakubská cesta

Kostel sv. Jakuba v Hostouni
Oblíbené poutní místo. Vedle kostela areál fary.