štukový reliéf

Fara v Drahoňově Újezdě (čp. 1)
Pozdně barokní objekt z druhé poloviny 18. století, později s klasicistně upravenými fasádami.

Kaplička Nejsvětější Trojice v Plešnicích
Zděná kaple se sanktusníkem ve vrcholu střechy.