stáje

Fara v Ledcích (čp. 1)
Areál fary barokního původu z doby kolem roku 1760.

Hospodářský dvůr v Chocenicích (čp. 3)
Hospodářský dvůr v Chocenicích tvoří spolu a budovami nového a starého zámku jedinečný historický celek.

Zámek Zelená Hora (čp. 1)
Zelená Hora dominuje celému Nepomucku. Na barokní zámek byla přestavěna za Václava Vojtěcha ze Šternberka. Nejvíce ji proslavil nález Rukopisu zelenohorského a v novodobé historii zfilmovaný román Miloslava Švandrlíka Černí baroni.