Špitálské předměstí

Zaniklý kostel sv. Maří Magdalény v Plzni-Východním předměstí
Plzeňský špitál s kostelem sv. Máří Magdaleny, založený roku 1320 Konrádem z Dobřan, stával na Špitálském předměstí v blízkosti domu U Zvonu. Zatímco špitál nepřežil třicetiletou válku, kostel byl zrušen až v rámci josefínských reforem.