socha sv. Barbory

Kaple sv. Markéty v Oselcích
Barokní kaple sv. Markéty nad obcí Oselce je tradičním poutním místem regionu.

Kostel sv. Štěpána v Kozolupech
Farní kostel je v obci zaznamenám již ve 14. století, dnešní kostel je významnou barokní památkou postavenou v letech 1777-1782 podle návrhu A. Haffeneckera.

Silniční most v Dobřívu
Jednoobloukový most, který je 20 metrů dlouhý a 4 metry široký. Má zděné parapety a výrazně vzedmutou mostovku

Socha sv. Barbory v Lipně
Socha sv. Barbory nad bývalým zámeckým areálem z 18. století.

Sochy světců v Rabštejně nad Střelou
Soubor kvalitních barokních soch z 18. století.