sklep

Zřícenina hradu Komberk
Nepatrné terénní pozůstatky hradu Komberk se nacházejí 2 km severovýchodně od Města Touškova na ostrohu nad Čemínským potokem. Existence hradu je doložena poprvé v roce 1313 predikátem Ojíře z Komberka. Kolem poloviny 14. století se dostal do...