roubený dům

Venkovské usedlosti v Bolevci (čp. 7, 10, 30)
Vedle větších selských statků se v Bolevci dochovala i řada menších venkovských usedlostí, které utváří nezaměnitelnou tvář zdejší bolevecké krajiny.