Řezno

Plzeň-Červený Hrádek
Ves Hrádek, v roce 1432 poprvé zmíněna jako Červený, se zkoncentrovala kolem bývalé šlechtické tvrze a významné norimbersko-řezenské obchodní stezky.

Tachov
Osídlení na místě budoucího Tachova existovalo už ve 12. století, za Přemysla Otakara II. zde bylo založeno královské město, které sehrálo důležitou úlohu v dějinách západních Čech i celého Českého království.

Zámek v Tachově (čp. 1)
Rozsáhlý klasicistní zámek, který získal svou dnešní podobu sérií úprav a přestaveb původního středověkého královského hradu, jenž stál na strategickém místě nad brodem přes řeku Mži.

Železná Ruda
Na pomezí Královského hvozdu a Bavorska vznikla osada, kde se až do 17. století zpracovávala železná ruda.