renesanční fresky

Zámek Kopec v Prostiboři
Kdysi malebný barokní a zčásti klasicistní zámek v blízkosti obce Prostiboř byl ve druhé půli minulého století vážně poškozen, nyní probíhá jeho postupné obnova.