raný středověk

Hradiště u Ostrova u Bezdružic
Terénní pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště.