Rajmund Denk

Kostel sv. Václava v Sušici
Netypická poloha, absence hřbitova i asymetrické boční lodě poukazují na výjimečné postavení kostela sv. Václava, který zřejmě stával v Sušici již v době jejího založení, byť o jeho farní funkci se dodnes vedou bouřlivé diskuze.