řád maltézských rytířů

Dožice
Vesnice Dožice se nachází nedaleko Nepomuku. V písemných pramenech se poprvé objevuje k roku 1318.

Tvrz Měcholupy (čp. 1)
Malá vodní tvrz stojící nedaleko bývalého klasicistního zámku ve vesničce Měcholupy u Klatov byla na přelomu 15. a 16. století přestavěna v zajímavý renesanční zámek, který od konce 17. století vlastnil řád maltézských rytířů.