průčelí

Venkovské usedlosti v Neurazech (čp. 47, 110)
V Neurazech najdeme venkovské usedlosti s bohatě zdobenými secesními fasádami.