příkopy

Hradiště u Luhova
Výrazné terénní pozůstatky hradiště pravěkého stáří.

Zřícenina hradu Řebřík u Líšné
Hrad byl postaven zřejmě na konci 13. století.