Přibík Pulkava z Radenína

Kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích
Nejstarší chudenická sakrální stavba byla uváděna jako farní kostel již v polovině 14. století. Její interiér zdobí oltářní archa od proslulého Mistra chudenického oltáře.