plužina

Historické jádro vsi Chodský Újezd
Chodský Újezd vznikl ve 14. století a je ilustrativním příkladem plánovitě založené a budované vrcholně středověké vesnice s pravidelným půdorysem, centrem obce je podlouhlá náves.