Petr z Chrástu

Chrást
Největší rozkvět zaznamenal Chrást, založený před rokem 1242, od konce 17. století, kdy tu město Plzeň provozovalo hutě a hamry. V 19. století se pak místní hospodářství zaměřovalo také na těžbu vitriolové břidlice.

Třemošná
Původně středověká obec, nyní rychle se vyvíjející průmyslové město.