petlice

Bývalá šatlava v Městě Touškově (čp. 201)
Pozdně klasicistní přízemní zděná budova z 2. poloviny 19. století.