opevnění

Hradiště Radná u Olešné
Hradiště z pozdní doby bronzové a pozdní doby halštatské, osídlené až do raného středověku.

Pavlovsko
Vrch Žďár je dominantou celé Rokycanské kotliny. Vzhledem ke své poloze a výhledům je oblíbeným turistickým cílem.