Ondřej Lugert

Sousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého v Městě Touškově
Kamenný sloup Nejsvětější Trojice stojí na Dolním náměstí a socha sv. Jana Nepomuckého u školy.