oltář sv. Prokopa

Kostel sv. Prokopa v Nezdicích
V Nezdicích najdeme kostel sv. Prokopa. Původně gotická stavba byla později upravena barokně.