Oldřich Pluh z Rabštejna

Historické jádro městečka Rabštejn nad Střelou
Nejmenší město ve střední Evropě, městská památková zóna od roku 1992.

Silniční most v Rabštejně nad Střelou
Gotický kamenný most přes řeku Střelu.

Zámek Rabštejn nad Střelou (čp. 1)
Uprostřed hradního areálu stávala později zaniklá hradní kaple, dnes je zde umístěn areál barokního kláštera s kostelem.