novorománský kostel

Kostel Povýšení sv. Kříže v Dolní Bělé
Kostel z počátku 19. století s budovou barokní fary.

Kostel sv. Josefa v Úhercích
Kostel postavený v letec 1900 až 1901 plzeňským stavitelem Františkem Josefem Erhartem na místě staršího barokního kostelíka.