náboženský fond

Kladruby
Historie poddanského městečka Kladrub úzce souvisí s osudy stejnojmenného benediktinského kláštera, který byl založen na počátku 12. století.

Klášter dominikánek s kostelem sv. Anny v Plzni (čp. 179)
Vrcholným dílem stavitele Jakuba Augustona je klášter dominikánek s kostelem sv. Anny vystavěný na podnět dcer Václava Ignáce Vratislava z Mitrovic před rokem 1735.

Kostel sv. Jiljí v Krašovicích
Kostel postaven mezi léty 1778 a 1785 nákladem Náboženského fondu na místě středověké stavby.

Nýřany
Ves patřící původně k chotěšovskému klášteru zaznamenala rozkvět v 19. století spojený s rozvojem těžby uhlí.

Plasy
Město ležící v údolí řeky Střely s dominantou kláštera založeného ve 12. století, barokně přestavěného J. B. Santinim a v 19. století sloužícího jako sídlo Metternichů.