Maxmilián Lažanský

Dvůr Osojno u Draženě
Bývalý hospodářský dvůr, v okolí výšinné sídliště.

Frantův mlýn v Brdu (čp. 14)
Mlýn leží asi 3.5 km východně od Manětína, nad soutokem Lučního a Manětínského potoka.