Matouš Čapek

Silniční most v Dobřívu
Jednoobloukový most, který je 20 metrů dlouhý a 4 metry široký. Má zděné parapety a výrazně vzedmutou mostovku