Lažanští

Kostel Povýšení sv. Kříže v Tisu u Blatna
Původní kostel býval zasvěcen sv. Jiří a jeho existence je doložena již v roce 1227.

Kostel sv. Jiří v Lukové
Kostel se dnes ocitá v havarijním stavu a prakticky bez mobiliáře.

Kostel sv. Petra a Pavla u Hlinců
Pozoruhodný kostelík sv. Petra a Pavla, připomínaný k roku 1350 jako farní.

Zámek Rabštejn nad Střelou (čp. 1)
Uprostřed hradního areálu stávala později zaniklá hradní kaple, dnes je zde umístěn areál barokního kláštera s kostelem.