Kryštof Karel z Roupova

Dvůr Osojno u Draženě
Bývalý hospodářský dvůr, v okolí výšinné sídliště.