Krukanice

Smírčí kříže u Rozněvic
Středověký smírčí kříž vysoký přes 1 m.