kontribuční sýpka

Kostel sv. Jana Křtitele v Hodyni
Velká zděná kaple sv. Jana Křtitele.