kolonizační ves

Historické jádro vsi Nynice
Zástavba je situována kolem oválně svažité návsi s rybníkem.