Kleisslova vila

Vily v Plzni-Severním předměstí (čp. 260, 451, 493, 502, 558, 584, 602)
Mezi reprezentativními stavbami lochotínské vilové čtvrti vyniká několik pozoruhodných domů, které si díky svému unikátnímu architektonickému řešení vysloužily památkovou ochranu. Za zmínku stojí nejen dům Františka Beneše, ale i Kleisslova,...