Kilián Ignác Dietzenhofer

Kaple Navštívení Panny Marie s křížovou cestou v Radnicích
Barokní kaple vystavena kolem roku 1735, zřejmě podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Radnice
Malebné městečko nabízí řadu památek v barokním slohu, které jsou v poslední době citlivě opravovány.