Kašpar Maria Šternberk

Březina
O tom, že Březina byla osídlena v různých historických etapách svědčí existence zdejšího hradiště, hradu a zámku s rozsáhlým parkem.

Pohřební kaple Šternberků ve Stupně
Hrobka je v současnosti v majetku Šternberků a je přístupná po dohodě.

Zámek Březina (čp. 34)
V letech 1790–1808 nechal Jáchym ze Šternberka (1755–1808) postavit empírový zámek.