Karel Maxmilián Příchovský

Kostel sv. Blažeje ve Vysoké Libyni
Gotický kostel sv. Blažeje na severozápadním okraji návsi.

Sochy sv. Vavřince, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého ve Vysoké Libyni
Pozoruhodná skupina barokních kamenných soch na návsi.