Josef Starck

Lštění
Jedna z mála zachovalých a nově zrekonstruovaných renesančních tvrzí u nás.